indhold

Ny bladsvampsjukdom i sockerbetor: Stemphylium sprider sig i Holland

Åsa Olsson, Anne Lisbet Hansen och Bram Hanse (IRS)