indhold

Ny projektledare på Nordic Beet Research

Konklusion

Joakim Ekelöf, 33 år, börjar den 1 februari som projektledare på NBR i Borgeby. Joakim kommer från en delad tjänst som projektledare inom Lyckeby Stärkelsen och doktorand
på SLU-Alnarp.