indhold

Nya nematodtoleranta sorter i topp!

Åsa Olsson

Konklusion

Utvecklingen av nya nematodtoleranta sorter (NTsorter) går stadigt framåt. Nytt inför kommande år är att vi för första gången ser NTsorter med högre sockerskörd än några mottagliga sorter på
icke infekterad jord.