indhold

Nya rön om kalkning för högre sockerskörd, del 1

Åsa Olsson och LArs Persson

Konklusion

NBR har under en period av tre år arbetat med ett forskningsprojekt där vi kalkat ett stort antal jordar för att se hur effekterna blir på skörd, markkemi och rotbrand. Resultaten kommer vi nu att redovisa i en artikelserie här i Betodlaren och vi börjar med det viktigaste, effekten på skörd. Det visade sig nämligen att kalkning kan höja sockerskörden med cirka 700 kilo per hektar, men inte på alla jordar. Resultaten pekar på att vi har en outnyttjad potential att hämta på jordar med redan högt pH, över 7.