indhold

Nya sorter mot aphanomyces

Åsa Olsson

Konklusion

Inför 2017 års odlingssäsong finns nu tre aphanomycestoleranta sorter att välja på. Här följer en genomgång av deras olika egenskaper och sockerskörd vid olika infektionstryck. Betodlaren nr. 4, 2016