indhold

Nya sorter mot betcystnematoder 2016

Åsa Olsson

Konklusion

Utvecklingen av nya sorter för jordar med infektion av betcystnematoder går stadigt framåt. I årets sortartikel presenteras en ny NT-sort för 2016: Cantona KWS.