indhold

Nyt fra NBR

DB_SRN!-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Nu er det ti år siden NBR blev dannet for sukkerroedyrkningen i Danmark og Sverige. Sammen har vores stiftere, DKS, Betodlarna og Nordic Sugar besluttet at støtte den strategi, som vi i NBR har fastlagt for den kommende fem års periode. I den kommende sæson gør vi en række nye tiltag for at fremme sukkerroedyrkningen – her præsenteres et udvalg.