indhold

Nyt koncept for undersøgelse af roeoptagning

Otto Nielsen

Konklusion

NBR har i samarbejde med to landmænd og Nordic Sugar afprøvet et nyt koncept til at optimere optagningskvaliteten.

I konceptet indgår to roeoptagere som i første halvdel af undersøgelsen køres af de sædvanlige chauffører, mens anden halvdel af undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de sædvanlige chauffører og instruktører fra maskinproducenten eller forhandleren.  Derved kan opnås et mål for hvor meget optagningskvaliteten kan forbedres gennem optimal anvendelse af optageren.

Til undersøgelsen anvendes en mark på minimum 10 hektar, idet hver roeoptager leverer 150-250 tons roer både med og uden instruktion af chaufføren. Forholdene i marken kvantificeres ved at udtage jordprøver til bestemmelse af  vandindhold og jordtype. Derudover håndhøstes omkring 50 kvadratmeter roer, som anvendes til at kvantificere størrelsesfordeling, vertikal placering og form. Disse oplysninger er relevante i forhold til undersøgelsens konklusioner, idet disse parametre kan have stor indflydelse på optagningen