indhold

Nyt projekt om skadedyr og nyttedyr

Nika Jachowicz, NBR
NJ_SNR2-2022

Konklusion

I år er der ingen dispensation til Gaucho i sukkerroer, og konventionelle roer bliver beskyttet med Force-bejdsning i de tidlige vækststadier. Samtidig er muligheder for supplerende sprøjtning begrænset. NBR arbejder med at finde alternative metoder for kontrol af insektskadedyr.