indhold

Nytt fokus på växtnäring – startgödsling av fosfor

Joakim Ekelöf

Konklusion

Tjugo ton år tjugo tjugo, kräver det mer växtnäring? NBR undersöker nu frågan och i denna artikel diskuteras startgödsling av fosfor som en möjlighet att höja skördarna.