indhold

Nytt från IIRB

Betodlaren 3-2018 Desirée Börjesdotter og Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I början av juni deltog NBR vid IIRB-kongressen i Deauville i Normadie, Frankrike. Här samlades 350 forskare och branschfolk från 21 länder för att under två intensiva dagar fördjupa kunskaperna kring vår intressanta gröda.