indhold

Nytt NBR-Projekt: Bevakning av bladsvampsangrepp i sockerbetor

Åsa Olsson

Konklusion

Att bekämpning av bladsvampar lönar sig råder det inget tvivel om. För att lyckas med bekämpningen är det allra viktigaste att spruta vid rätt tidpunkt, inte för sent men heller inte för tidigt. Hur avgör man då vad som är rätt bekämpningstidpunkt? Betodlaren nr. 2, 2008