indhold

Nytt perspektiv inom 5T

Betodlaren 3-2018 Otto Nielsen

Konklusion

5T-projektet har tagit ny form och fokuserar nu på fältvariation. Ett ämne som kanske är hetare än någonsin efter årets torka. Ingen har väl undgått att förundras över hur stora skillnaderna kan vara inom ett fält. I artikeln nedan berättar Otto om hur han valt att vidareutveckla 5T-projektet.