indhold

Odramatiskt på stocklöpningsfronten

Konklusion

Listan över sorter som lämpar sig extra väl för tidig sådd är relativt oförändrad efter sammanvägning av årets försöksresultat. Toppar gör Gabriela KWS, Selma KWS, Caprianna KWS, men som nykomling i toppsegmentet finner vi även Skelby. Nedan kan du läsa mer om hur sorterna testas och klassificeras från stocklöpningssynpunkt.