indhold

Økologisk dyrkning af sukkerroer – status og nyeste forsøgsresultater

ON_SRN2-2019 Otto Nielsen

Konklusion

Vi skal nu i gang med tredje sæson med økologisk dyrkning af sukkerroer i Danmark og anden sæson med GUDP-projektet Økologiske Sukkerroer, som er et samarbejdsprojekt under GUDP med deltagere fra SEGES Økologi. Århus Universitet (Flakkebjerg), VKST, Frank Poulsen Engineering, Johs. Mertx, Nordic Sugar og NBR. Forsøgsresultater fra 2018 er tilgængelige blandt andet i NBR’s faglige beretning 2018 og i det følgende opsummeres status på muligheder og udfordringer.