indhold

Ogräsbekämpning 2011 – lika viktigt men svårare än tidigare

Robert Olsson

Konklusion

Nya begränsningar i produktlistan tillsammans med allt mer kringgärdade användningskrav för de produkter som återstår. Så är läget inför ogräsbekämpningen 2011. Vi kan fortsatt lösa våra ogräsproblem i betfälten. Och det är fortsatt lika viktigt som tidigare. Men det har blivit lite svårare.