indhold

Ogräsbekämpning – både svårare och lättare framöver

Konklusion

I stort är där ingen förändring i möjligheterna att bekämpa ogräs i sockerbetorna 2024 jämfört med 2023. Det kan klart tolkas som både bra och dåligt.