indhold

Ogrässtrategier 2023 – med försöken som bas

Konklusion

Vid höga ogrästryck, eller svårbekämpade ogräs, har det varit svårt att klara ogräsbekämpningen fullt ut i ogräsförsöken med enbart klassiska produkter i form av Goltix, Betanal, Tramat och Safari. Då har strategier med framför allt Centium, men även Tanaris stöttat upp effekten.