indhold

Olier undersøgt med logaritme sprøjtning

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

I 3 forsøg over 3 år er udviklet en forsøgsmetode, hvor det har vist sig muligt at skelne imellem forskellige additivers effekt. Renol og Dash har gennemgående haft stærkere effekt end Sunoil og Penol

Formålet har været at undersøge, om der kan dokumenteres forskel i virkningen af forskellige additiver ved anvendelse af logaritmesprøjtning teknik og raps som modelukrudt.