indhold

Oljerättika i växtföljden – vän eller fiende?

Betodlaren 2-2017 Åsa Olsson og Lars Persson

Konklusion

Oljerättika är en gröda md många egenskaper och rätt använd i en anpassad växtföljd kan den både senera sjukdomar och bidra till en bättre jordstruktur. Den tillför också organiskt material som på sikt bidrar till ökade mullhalter. I flera NBR-försök har vi kunnat visa på en positiv skörderespons med oiljerättika som mellangröda före sockerbetor.