indhold

Om bladlöss och lusmedel

Åsa Olsson och Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Sockerbetor angrips både av den svarta betbladlusen och persikbladlusen.