indhold

Omsådd – rätt eller fel?

Konklusion

Spara eller så om? I år är det fler än vanligt som räknat betplantor tills ögonen går i kors. Är beståndet tillräckligt bra, eller bör man så om? Det var en fråga som många brottades med i våras, men vad var egentligen rätt?

Etableringsfasen var i år minst sagt utmanande på grund av de stora nederbördsmängderna i början av april, strax efter sådd av många fält. I det andra numret av Betodlaren i år sammanfattade vi de praktiska erfarenheterna kring skorpbrytning och uppkomst. Som en uppföljning till den artikeln kommer här lite färska resultat från de faktiska effekterna av årets omsådd. NBR la ut tre försök, två i Sverige och ett i Danmark, där delar av fältet såtts om. Försöken lades ut i plantbestånd som varierade mellan 1,5–2,5 betor per meter och frågan vi ställde oss var: Vid vilket plantantal var det rätt att så om?