indhold

Opfølgning på 5T-projektet med fokus på magnesium, bor og mangan i bladanalyser

Otto Nielsen, Joakim Ekelöf, Mette Andersen og Bo JM Secher
ON_JE_SRN3-2020

Konklusion

I dette nummer følges op på de analyser, der blev lavet i 5T-marker i årene 2017-2019. Analyseresultaterne viser stor variation blandt markerne (figur 1) og derfor undersøges her i 2020 – hvor vi i flere tilfælde er tilbage i markerne fra 2017 – om der er behov for ekstra gødskning med disse næringsstoffer i marker med lavt niveau.