indhold

Opfølgning på 5T-projektet med fokus på magnesiumindhold i bladanalyser

Otto Nielsen
ON_SRN2-2020

Konklusion

I de forgangne tre år er der i NBR-regi – og til dels i relation til 5T-projektet – lavet undersøgelser i et større antal marker i Danmark og Sverige. I Sverige har fokus ligget på at forklare, hvorfor der i nogle marker findes pletter med udpræget dårlig plantevækst – dvs. et selektivt valg af marker – mens man i Danmark har taget prøver i en god og en mindre god plet hos de dyrkere, der er med i 5T-projektet (figur 1). I den kommende tid skal 5T-projektet afrapporteres og vi skal på forskellig vis forsøge at få mest ud af undersøgelserne.