indhold

Optimal gødskning af sukkerroer

Otto Nielsen
SRAF-2020

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at kvantificere effekten af gødskningsmæssige tiltag på udbytte og kvalitet af sukkerroer. Dette kan præciseres yderligere:
1) Fastlæggelse af optimalt gødningsniveau for plantenæringsstoffer.
2) Kvantificere og sammenligne effekten af gødningstildeling, hvor tildelingen er baseret på forskellige forudsætninger (for eksempel ens mængde kontra gradueret mængde (benævnes ”strategiforsøg”).
3) Validere gældende retningslinjer for gødskning