indhold

Optimerad upptagningstidpunkt vid sen leverans

Robert Olsson & Rebecka Svensson

Konklusion

Undersökningen ”Optimerad upptagningstidpunkt vid sen leverans” utfördes i full praktisk skala med målet att mäta och värdera alla steg från biologisk skörd i marken, över upptagningen och lagringen, till leverans till bruket. Huvudsyftet var att se vilka ekonomiska fördelar och risker det fanns med att låta betorna stå kvar i fält längre än vad som idag anses vara normalt. Därtill skulle undersökningen bidra till kunskap om var det fanns mer att hämta inom område skörd och lagring.