indhold

Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (del af OptiMek-projektet)

Otto nielsen
729-2016 - Otto Nielsen

Konklusion

Kombination af flere tiltag (jordbearbejdning, falsk såbed, radrensning med hypning og fingerrensere) reducerede ukrudtstrykket til 0,5 planter/kvm ved den mest effektive behandling.

Tre gange radrensning inklusiv fingerrensning og hypning gav sukkerudbytte på niveau med fire herbicidsprøjtninger både ved traditionel og strip tillage dyrkning.