indhold

Organiske startgødninger i økologisk dyrkning af sukkerroer

946-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Anvendelse af organiske startgødninger har i samtlige udførte forsøg i årene 2017-2020 resulteret i merudbytter, men merudbytterne varierer fra forsøg til forsøg, fra produkt til produkt og afhænger af udbringningsmetode. Generelt har der været bedst effekt af flydende gødninger samt faste gødninger (pelleteret hønsemøg), når denne udbringes før såning. I forsøgene i 2020 var der dog ingen forskel på faste og flydende gødninger samt mindre effekt af udbringningstidspunkt for pelleteret hønsemøg end i forsøget i 2019.

Anvendelse af organiske gødninger kan være en teknisk udfordring grundet relativt høje udsædsmængder. Udstyr til udbringning af de organiske flydende gødninger er mindre udbredt eller kan ikke håndtere de relativt tyktflydende produkter.

Conclusion

In all year, placement of organic fertilisers at drilling resulted in increased yields. Yield increases differ between trials, years and placement methodology. Generally best results have been obtained with liquid fertilisers or solids fertilisers when applied 1-2 weeks (placed with GPS) prior to drilling. In 2020, there was, however, no difference between liquid and solid fertiliser and less effect of placing pelleted hen manure prior to drilling.

Use of organic fertiliser can be technically challenging due to high application rates. Equipment for organic fertiliser is less common and cannot handle some liquid fertiliser.