indhold

Organiske startgødninger

946-2018 Otto Nielsen

Konklusion

De flydende gødninger Protamylasse og Vinasse havde de største effekter på sukkerudbytterne. Reduceret effekt af de faste gødninger formodes at skyldes reduceret eller forsinket næringsstofoptagelse. Næringsstofoptagelsen var formodentlig yderligere reduceret som følge af de meget tørre vejrforhold i 2018.

Conclusion

The liquid fertilizers Protamylasse and Vinasse had the largest effect on sugar yield. Reduced effect of solid fertilizers was probably due to reduced nutrient uptake. Nutrient uptake was probably further negatively affected by the dry weather conditions in 2018.