indhold

På gång i försöken

Åsa Olsson
Åsa Olsson

Konklusion

SBU arbetar för närvarande på tre fronter när det gäller mellangrödor – gröngödsling mot jordburna svampsjukdomar, sanering av nematoder samt markstruktur.