indhold

Placering av forfor gör skillnad för sockerbetan

Konklusion

Placerad, dvs radmyllad fosfor kan ge mer än 50 procent skördeökning i sockerbetor. Det visar färska siffor från NBR där olika spridningstekniker och givor jämförts under tre år. Störst utslag har uppnåtts under torrår på jordar med P-AL-tal under 6.