indhold

Plantetablering för toppskörd

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Uthållig betodling, högsta skörd och bästa odlarekonomi har samma krav. Minst 80 000 jämnstora plantor per hektar, 70 % fältuppkomst och nästan inga luckor över halvmetern.