indhold

Plantetal, hvad siger tidligere forsøg – fornyet aktualitet

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Der er fornyet fokus på det ”rigtige” plantetal eller plantemønster i roemarken! Og det er nok ikke uden grund, dels er frøpriser og frøkvalitet genstand for opmærksomhed og begge er parametre i optimeringen, dels er der ny teknik, der skulle gøre det muligt at give hver plante lige stort vokserum. Og endeligt er aftopningskvalitet, topskive og renhed også optimeringsparametre, som alle er påvirket af plantetallet samt ensartetheden i plante-bestand og -størrelse.

Hvad ved vi egentligt om det ”rigtige” plantetal i roemarken? Til at besvare spørgsmålet kan vi begynde med dykke ned i nogle af de adskillige forsøg, der er gennemført igennem 1970érne, 80érne og 90érne. Og det bygger denne lille artikel på. Der er ikke forsøgt på at manipulere og sætte nye beregninger op i en mere moderne kontekst med sigte på skarpere konklusioner. Men formålet er meget enkelt blot at pege på, at der ligger et større materiale klar til en ny gennemgang, og at vi faktisk ved en del, især hvis man bruger sin sunde fornuft og kombinationsevne.