indhold

Plöjningsfritt till sockerbetor – går det?

Johan Arvidsson

Konklusion

Plöjningsfri odling har gradvis ökat i Sverige, och har visat sig fungera väl på t.ex. skånska moränjordar. Sockerbetor anses dock ofta ha högre krav på luckring än andra grödor, och att man  därför behöver plöja till sockerbetor. Hur är det då egentligen? Passar betor i ett plöjningsfritt odlingssystem? Jag ska i den här artikeln diskutera detta, framförallt med utgångspunkt från de fältförsök som gjorts med plöjningsfritt till sockerbetor.