indhold

Potentialen i din jord

Betodlaren 2-2018 Joakim Ekelöf

Konklusion

Gulnande fält, omrtåden som inte växer som de ska och markvärden som sjunker över tid. Varningsklockorna har börjat ringa och det är dags att agera. Hur ser det ut på din gård, kan du höja potentialen i dina fält?