indhold

Potentialer eller vart är vi på väg?

Robert Olsson och Otto Nielsen

Konklusion

Frågan är vilken potential som finns i sockerbetsfälten. Vi pratar om skördepotential och i mitt lilla uppslagsverk “Data från 1969” finns orden potential och potentiell med. Om potential sägs det: möjlighet, resurser, kapacitet. Om potentiell skriver man: slumrande, som finns som möjlighet. En stor del av årets IIRB kongress handlade om skördepotential och att
stänga gapet mellan vad som skördas och vad som faktiskt skulle kunna växa och skördas på våra betfält. Så hur mycket socker kan produceras på ett hektar?