indhold

Praktiska odlarförsök för förbättring

Betodlaren nr. 1 2017 - Robert Olsson

Konklusion

Svenska betodlare är duktiga. De flesta duktiga människor är duktiga därför att de vill bli bättre, de vill bli ännu duktigare. Så hur blir man det, som betodlare?