indhold

Precisionsstyrd radrensning – effekt på plantantal och sockerskörd 2012 i betor utan ogräs

Robert Olsson

Konklusion

Radrensning fungerar. Det vet de flesta betodlare och det visar Betodlaren i Henrik Hallqvists artikel här i detta nummer. Vad menar vi då idag med att radrensning fungerar? Jo, att det är
ett utmärkt komplement till vår kemiska bekämpning. Som idag innebär tre till fyra behandlingar med flera produkter i blandning. Men hur långt kommer vi om vi tar dagens bästa radrensningsteknik till sina yttergränser?