indhold

Produktläge ogräs

Robert Olsson

Konklusion

Tiderna förändras. När det gäller tillgången till goda lösningar mot ogräs i sockerbetor, till det sämre. Men inte värre än att det går att se ljus i slutet av tunneln.Under den senaste femårsperioden har vi upplevt en klar försämring av tillgången till bra kemiska lösningar.