indhold

Projekt 5T – Opsummering af resultater og erfaringer

778-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

En struktureret indsamling af data har givet et godt grundlag for at sammenligne på tværs af dyrkere og lande.

Optimal udnyttelse af data kræver at disse præsenteres på forskellig vis afhængig af, hvad man vil have svar på. Resultaterne af projektet præsenteres derfor bedst i en form, hvor ”læseren” har mulighed for selv at afbilde data.

Forholdene i de undersøgte marker var generelt i orden, men for alle dyrkere gælder, at der er muligheder for forbedringer.