indhold

Projekt om Verticillium i COBRI

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Verticillium (Verticilium dahlia) er en jordbåren svamp, der forårsager gulning og visning af roebladene fra august. Fra slutningen af august kan der ved alvorlige angreb ses genvækst af roetoppen. Angrebet kan variere fra enkeltstående planter til angreb i hele marken. Tidlige angreb er observeret i Holland, Tyskland og Sverige. Angreb ses sporadisk i DK hvert år.