indhold

Projektmøde 10/1-2019 på Sofiehøj – vedr. Økologiske Sukkerroer (GUDP-projekt)

Otto Nielsen

Konklusion

Der blev den 10. januar 2019 afholdt møde vedrørende GUDP-projekt “Økologiske Sukkerroer”. Foruden denne præsentation af projektleder Otto Nielsen henvises til de øvrige præsentationer;

“Hvordan gik dyrkningsåret 2018” af Jørgen Jakobsen, Nordic Sugar

“Er nogle roesorter mere modstandsdygtige end andre” af Anne Lisbet Hansen, NBR

Hvor stor forskel er der på roers spirehastighed af Otto Nielsen, NBR

Startgødning til sukkerroer af Casper Laursen, SEGES

Hvordan kan vi effektivt reducere frøpuljent af Bo Melander. Århus Universitet

Hvor meget ukrudt kan man fjerne med en radrenser af Kurt Ødegaard, Merts

Uddrag af ukrudtsforsøg af Otto Nielsen, NBR

Status på lugerobotter af Frank Oudshoorn, SEGES