indhold

Provning av marknadssorter och nya sorter 2013

R>obert Olsson
102-2013

Konklusion

Resultat av den svenska sortprovningen av sockerbetor 2013. Provning av nya lovande betsorter vad gäller betkvalitet, renhet, sjukdomsresistens, avkastning
och odlingssäkerhet.

Conclusion

Results of the Swedish variety trials in 2013. Testing promising sugarbeet varieties for quality and yield, ltolerance to diseases
and growing characteristics.