indhold

Provning av stocklöpning i marknadssorter och nya sorter 2013

Robert Olsson

Konklusion

Risk för stocklöpning: våren var varmare än normalt, vilket ger en låg stocklöpningstendens.
Antal sorter: 26
Totala antalet stocklöpare: 60
Minimum – medel – maximum antal av stocklöpare per hektar och sort var: 0,0 – 0,4 – 1,7 per tusen
Antal sorter med antal stocklöpare över 1 per millionen: 5

Conclusion

Risk for bolting: The spring was warmer than normal with over all low bolting frequency.
Number of varieties: 26
Total number of bolters: 60
Minimum – average – maximum frequency of bolters/ha/variety: 0,0 – 0,4 – 1,7 per thousand
Number of varieties with frequency above 1 permillage: 5