indhold

Radhackning – bra komplement till kemisk bekämpning i betor

Henrik Hallqvist

Konklusion

Tre års försök bekräftar tidigare års erfarenheter. Radhackning är ett bra komplement till kemisk bekämpning. Tekniken är dock beroende av torr väderlek vid behandlingstillfället.