indhold

Radrensning kan ge betydande skördesänkning men…

Joakim Ekelöf & Robert Olsson

Konklusion

Dagens gängse uppfattning är att en radrensning som utförs som avslutande behandling alltid är positiv oavsett om man har ogräs eller inte. Ett nyligen avslutat SLF-projekt kring GPS-RTK-styrd radrensning har dock resulterat i nya rön kring frågan. I denna artikel presenteras resultat som besvarar frågorna: När ska jag radrensa? Hur nära raden vågar jag köra? Hur ofta kan jag köra?