indhold

Rækkeafstand

205_207-2016 Otto Nielsen og Joakim Ekelöf

Konklusion

Der var ingen signifikant effekt af rækkeafstand på rodudbytter, sukkerudbytter og kvalitetsparametre i forsøgene i 2016. I et forsøg, hvor også topudbytter blev målt, var summen af top og rod svagt signifikant højere ved 30 cm end ved 50 cm.

Der var ingen effekt af plantetæthed (afprøvet i et af forsøgene) på nogen af de målte parametre.