indhold

Rätt sort kapar lagringsförlusten

Robert Olsson

Konklusion

Uppskattningsvis två veckor, så länge lagras den svenska genomsnittsbetan. Långliggarna för leverans i slutet av kampanjen kan ligga över 60 dagar i stuka. Alternativet är att flytta fram upptagningen. I båda fallen frågar man sig: Vad betyder sorten? Betodlaren nr. 3, 2008