indhold

Rapport från Pest and Diseases-möte i England 2011

Åsa Olsson & Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Vartannat år håller arbetsgruppen för skadegörare och sjukdomar (Pest and Diseases) möte för att uppdatera varandra på det senaste inom forskning och utveckling vad gäller sjukdomar på sockerbetor. I år var det Broom’s Barn i Bury St Edmunds, England, som var värd för mötet.