indhold

Referat från Holeby: Pests and Diseases-möte 11-12 september 2008

Åsa Olsson

Konklusion

I september 2008 var NBR värd för IIRBs arbetsgruppsmöte inom skadedjur och sjukdomar: ”Pests and Diseases”. Ett 40-tal växtpatologer från hela Europa och USA samlades på Sofiehøj på Lolland för att utbyta kunskap och erfarenheter från olika projekt kring sjukdomar på sockerbetor. Betodlaren nr. 4, 2008